Telomerler ve Telomeraz: Yaşlanma ve Kanserde Olası Roller

Eylül 26, 2020

Telomer ve Telomeraz nedir, ne işe yararlar, Telomeraz etkisi nedir gibi hayatımızda aslında çok büyük bir öneme sahip bir konuyu daha önce hiçbir bilim organizasyonunun işlemediği kadar detaylı bir şekilde işledik ve huzurunuza sunuyoruz;

Telomerler ve Telomeraz Nedir?

Telomerler, kromozomların uçlarındaki koruyucu bölgelerdir. Kromozomlar, hücrelerimizin çekirdeğinde bulunan iplik benzeri yapılardır. DNA’mızı ve genlerini içerirler ve hayatımızda hayati öneme sahiptirler. Kromozomlar hücre bölünmesi için hazırlanırken çoğalmaya uğradığında telomerler kısalır. Kromozomlar çok kısa olduğunda hücre ölür. Telomeraz, telomer kısalmasını önleyen bir enzimdir.

Bazı araştırmacılar, vücudumuzdaki telomer uzunluğunu ve telomeraz seviyesini kontrol etmenin faydaları olabileceğini düşünüyor. Bu faydalar, ömrümüzü uzatmayı ve kanser gelişme şansını azaltmayı içerebilir. Bu etkilerin hiçbiri bilim adamları tarafından kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, telomerler hakkındaki keşifler ilgi çekicidir.

Bir hücrenin çekirdeğindeki kromatin, kromozomlar içerir. Tüm hücrelerde kamçı bulunmaz.

Kromozomlar Nelerdir?

Bir kromozom, proteine ​​bağlı bir DNA molekülünden (deoksiribonükleik asit) oluşur. DNA molekülü, bize birçok özelliğimizi veren genetik kodu içerir. Telomerler, bir kromozomun uçlarını hasardan koruyan ve farklı kromozomların uçlarının birleşmesini durduran kapaklar görevi görür.

Bir hücre bölünmeden hemen önce, kromozomlar kopyalanır, böylece her bir kromozomun bir kopyası her bir yavru hücreye gidebilir. Telomerler, kromozomlar her kopyalandığında kısalır.

Hücrelerin telomer kısalması ile savaşmanın bir yolu vardır. Telomeraz, telomerlerin uzunluğunun azalmasını önlemeye yardımcı olur. Çoğu hücre tipi çok az telomeraz üretirken, birkaçı çok daha fazlasını yapar.

Telomer kısalması ve telomeraz etkisinin şematik bir görünümü; apoptoz, bir hücrenin kendi kendini yok etmesidir

DNA, Genetik Kod ve Protein Sentezi

Bir DNA molekülü, bir kromozomun ana bileşenidir. Molekül, birbirine bağlanmış ve spiral şeklinde bükülmüş iki şeritten oluşur. Bu yüzden genellikle çift sarmal olarak anılır. Sarmal çözülmüşse, molekül aşağıda gösterildiği gibi bir merdivene benziyor. Merdivenin kenarlarını dönüşümlü şeker ve fosfat molekülleri oluşturur. Basamakları nitrojenli bazlar olarak bilinen bağlı kimyasallar oluşturur.

Genetik kod, bir dizi azotlu bazdan oluşur. Bu bazlar adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanindir (G). Alfabenin harfleri farklı kelimeler üretmek için belirli diziler halinde düzenlenebildiği gibi, bir DNA molekülündeki azotlu bazlar da farklı amino asitleri kodlamak için özel diziler halinde düzenlenir. Amino asitler protein yapmak için birleşir.

İlgili: DNA Nedir? Tanım, Yapı, Keşfi Ve Testi

Hücre, DNA’daki kodu “okuduğunda”, kodla belirtilen amino asitler pozisyona getirilir ve proteinleri yapmak için doğru sırayla birleştirilir. Proteinler yapılırken molekülün yalnızca bir ipliği okunur.

Merdiven benzeri yapıyı gösteren bir DNA molekülünün bir kısmı

Bir DNA molekülünün bir sarmalındaki bazların sırasını bilirsek, diğer sarmaldaki sırayı da biliriz, çünkü bazlar belirli bir kombinasyonda bağlanır. Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi, bir sarmaldaki adenin diğerinde timine birleşirken, bir sarmaldaki sitozin diğer sarmaldaki guanine birleşir.

Telomer Etkisinin Doğası

Belirli bir proteini kodlayan bir deoksiribonükleik asit segmentine gen denir. Tek bir DNA molekülü birden fazla gen içerir. Moleküldeki baz dizilerinin bazıları proteinleri kodlamaz ve kodlamayan DNA olarak adlandırılır. Telomerler kodlamayan DNA’dan oluşur.

Bir kromozomun telomer bölgesinde, bazlar, kromozomdaki bir DNA ipliği üzerinde ve diğer iplikçikte AATCCC üzerinde tekrarlayan TTAGGG dizileridir. Genel olarak, bir kişinin telomerleri doğumda en uzundur ve kişi yaşlandıkça uzunluğu kademeli olarak azalır.

DNA’nın kodlama kısmının kısalmasını önlemek için telomerlere ihtiyaç vardır. Genellikle bağcıkların yıpranmasını önleyen ayakkabı bağlarının uçlarındaki plastik kaplamalara benzetilirler. Plastik uçları olmadan, bağcıkları onlar için oluşturulan deliklerden geçirmek zordur. Bağcıkların uçları yıpranacak ve bağcıklar kısa sürede işlevsiz hale gelecektir. Benzer şekilde, kromozomların sonundaki telomerler yok edilirse, kromozomlar zarar görür ve artık çalışmaz.

Araştırmacılar, shelterin adlı bir protein kompleksinin, kromozom telomerlerindeki bazları koruduğunu keşfettiler. Shelterin, bir telomerin bazları ve telomeraz etkisi arasındaki ilişkiler halen araştırılmaktadır.

Hayflick Sınırı

Bir hücrenin bölünme sayısının, en azından normal koşullar altında bir sınırı vardır. Bu sınır yaklaşık 60 bölüm gibi görünüyor. Bunu keşfeden araştırmacıdan sonra Hayflick sınırı olarak bilinir. Sınır, hücre bölünmeden hemen önce kısalan telomerlerin uzunluğuna bağlıdır. Telomerleri çok kısa olduğunda, hücre artık bölünmez. Bunun yerine, yaşlanır veya yaşlanır ve sonunda ölür.

Telomeraz olarak bilinen enzim, vücut hücrelerinin çoğunda çok az miktarda bulunur. Telomeraz, kromozomların sonuna bazlar ekleyerek telomerleri uzatır. Yumurta ve sperm hücreleri, nispeten yüksek düzeyde telomeraz aktivitesine sahiptir. Bazı araştırmacılar, telomerleri uzun süre tutmak ve hücreleri aktif tutmak için telomerazdan yoksun hücrelere telomeraz ekleme fikri ortaya çıktı.

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2009, Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider ve Jack W. Szostak’a “kromozomların telomerler ve enzim telomeraz tarafından nasıl korunduğunun keşfinden dolayı” birlikte verildi.

-Nobel Ödülü Web Sitesi

Telomeraz Enzimi ve Ölümsüzlük

İnsanın yaşlanmasına neden olan faktörler hakkında çok fazla tartışma ve belirsizlik var. Bilim adamları, yaşlı insanların daha kısa telomerlere sahip olduğunu gözlemlediler, ancak bunun yaşlanma sürecinde ne kadar büyük bir rol oynadığından emin değiller.

2010 yılında, Harvard Tıp Fakültesi bilim adamının liderliğindeki bir ekip, farelerde ilginç bir deney yaptı. Deney, telomeraz enzimini yapamayan genetiği değiştirilmiş fareleri içeriyordu. Deney sırasında farelerin kromozomları kısaldı ve fareler normal olanlardan çok daha hızlı yaşlandı. Dalakları, testisleri ve beyinleri küçüldü. Ek olarak, fareler, insanlarda yaşlılarda daha yaygın olan osteoporoz, diyabet ve sinir dejenerasyonu gibi bozukluklar geliştirdi.

Bilim adamları daha sonra farelere vücutlarında telomeraz üretimini başlatan bir kimyasal verdi. Kimyasal yaşlanma etkilerini tersine çevirdi ve dejenere olan organların bir kez daha aktif hale gelmesine neden oldu. Beyin bile büyüdü. Farelerin bilişsel yetenekleri de gelişti.

Fare deneyinin sonuçları çok etkileyici olsa da, bazı bilim adamları telomeraz verilen insanlarda benzer sonuçların bulunacağından emin değiller. Farelerde deneysel sonuçlar genellikle insanlar için geçerlidir, ancak bu her zaman böyle değildir. Bir başka endişe de, deneydeki genetik mühendisliği yapılmış farelerin normal şekilde yaşlanmaması, ancak yapay yollarla yaşlanmaya teşvik edilmesidir. Ek olarak, bazı bilim adamları telomeraz seviyesinin artırılmasının kanser riskini artırabileceğinden endişe duyuyorlar. Hücrelerdeki kanser ve telomeraz seviyesi arasındaki olası bağlantı aşağıda açıklanmaktadır.

Telomeraz, genetiği değiştirilmiş farelerde yaşlanmayı tersine çevirdi.

Telomeraz Enzimi ve Kanser

Kanser hücreleri hızla çoğalır, bu da normalde kısaltılmış telomerlere neden olur. Kanser hücreleri telomeraz üretir, ancak telomerlerin hücrelerin artık hayatta kalamayacağı kadar kısa olmasını önler. Bilim adamları telomerazın oluşumunu veya aktivitesini engelleyebilirlerse, kanser hücrelerini ölmeye zorlayabilirler.

Laboratuar ekipmanındaki deneyler, tümör hücrelerinin artık telomeraz yapamadıklarında öldüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, insan vücudunda telomeraz üretimini engelleyebilirsek, yeni bir sorun ortaya çıkabilir. Enzim üretiminin engellenmesi, kanserli hücrelerin yanı sıra diğer hızlı bölünen hücrelerin faaliyetine müdahale edebilir. Bunlar, kan hücrelerini oluşturan kemik iliği hücrelerini, yaraları iyileştiren veya enfeksiyonlarla savaşan hücreleri ve bağırsağı kaplayan hücreleri içerir. Bu hücrelerin sık bölünmesine rağmen genellikle kanserli değildirler. Sık bölünme hayatlarının normal bir parçasıdır ve bizim için faydalıdır.

Telomerleri kansere bağlayan başka bir faktör olabilir. Wistar Enstitüsü’nden bilim adamları, spesifik genetik mutasyonların telomerleri koruyan barınak kompleksinde protein değişikliklerine neden olduğunu keşfettiler. Bu değişiklikler, bazı insan kanser türlerinde gözlenmiştir. Ancak bu mutasyonların kansere neden olduğu anlamına gelmez. Değişen protein ile hastalık arasında gözlemlenen bağlantıdan sorumlu başka bir faktör olabilir.

Telomerler, bu fotoğraftaki kromozomların uçlarındaki hafif lekelerdir.

Progeria Hücrelerindeki Telomerler

Progeria, çocukların hızla yaşlandığı ve genellikle gençlik döneminin başlarında öldüğü bir hastalıktır. 2017 yılında, Houston Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, bir gün hastalıktan etkilenen çocuklar için faydalı olabilecek bir keşif bildirdi.

Araştırmacılar, progeria hastalarında telomerlerin anormal derecede kısa olduğunu gözlemlediler. Bilim adamları, progeria hastalarının hücrelerini laboratuar kaplarına yerleştirdiklerinde, hücrelerde telomeraz üretimini uyarabildiler. Hücreler, uyarılmadan önce enzimden yoksundu. Baş araştırmacı, etkilerin “dramatik” olduğunu söyledi. Telomeraz üretimi sonucunda hücrelerin işlevi gelişti ve daha uzun süre yaşadılar. Prosedür, progerialı çocukların vücudunda hem yararlı hem de güvenli olsaydı harika olurdu.

Yaşam Tarzı ve Telomer Uzunluğu

Telomeraz ilavesiyle yapay olarak telomer uzunluğunu artırma konusunda endişeler varken, bazı ilginç araştırmalar telomerlerin en az bir grup insanda doğal olarak uzatılabileceğini öne sürüyor.

San Francisco’daki California Üniversitesi’nde yapılan küçük bir araştırma, yaşam tarzı değişikliklerinin otuz beş erkek üzerindeki etkisini inceledi. Tüm erkeklerde lokalize, erken evre prostat kanseri vardı. Sağlıklı beslenen, düzenli egzersiz yapan, stresi azaltmak için yoga veya meditasyon gibi teknikleri kullanan ve sigarayı bırakan on hasta, hücrelerindeki telomerleri yaklaşık yüzde on uzattı. “Yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları istenmeyen” yirmi beş hasta, deneyin beş yılı boyunca telomerlerinde yaklaşık yüzde üç kısalma yaşadı.

Daha fazla insanla daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmanın prostat kanseri hastalarının yanı sıra diğer insanlar için geçerli olup olmadığını keşfetmemiz gerekiyor. Uzatılmış telomerlerin daha iyi sağlıkla bağlantılı olup olmadığını da bulmamız gerekiyor.

Sigara ve Telomer Uzunluğu

Telomerler hakkındaki bilgilerimiz hala eksik. 2019’da Newcastle Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tıbbi anketlerin sonuçlarını inceledikten sonra biraz şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Diğer bilim adamlarının araştırmalarında olduğu gibi, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha kısa telomerlere sahip olduğunu buldular. Bununla birlikte, sigara içenlerin telomerlerinin, içmeyenlere göre zamanla daha hızlı kısaldığına dair kanıt bulamadılar.

Bilim adamları, sigara içme arzusunun ve normalden daha kısa telomerlerin varlığının, hem fiziksel hem de duygusal stres olabilecek yaşamdaki üçüncü bir faktör tarafından tetiklenebileceğini öne sürüyorlar. Bu fikri henüz kanıtlamadılar. Keşif, yine de telomer uzunluğundaki değişiklikleri tam olarak anlamadan önce gitmemiz gereken bir yol olduğunu gösteriyor.

Genetik kod

Daha Fazla Araştırma

Telomer ve telomeraz keşifleri büyüleyicidir. Bununla birlikte, bunlar ve vücudumuzdaki telomer uzunluğunun veya telomeraz seviyesinin değişmesinin etkileri hakkında birçok cevaplanmamış soru var. Bazı bilim adamlarının iddia ettiği gibi, telomerlerin henüz potansiyel bir “gençlik pınarı” olduğu düşünülmemektedir.

Yeni ve ilginç keşifler bildirilmeye devam ediyor. Ancak keşifler bazen sorunludur. Bazıları telomerler veya telomeraz ile belirli bir etki arasında bir ilişki gösterir, ancak kromozom kapaklarının veya enzimin etkiye neden olduğunu kanıtlamaz. Deneylerin telomer uzunluğu veya telomeraz kontrolünden kesin faydalar gösterdiği durumlarda, deneysel koşullardan veya sonuçların insan vücudunda aynı olmayabileceğinden belirsizlik vardır.

Gelecekte, telomer uzunluğunu kontrol etmek, hayatımızı iyileştirmek için kullanılan birkaç teknikten biri olabilir. Şimdilik, bu eylemin birçok kanıtlanmış sağlık yararını deneyimlemek için yaşam tarzımızı iyileştirmek (bu gerekliyse) iyi bir fikir gibi görünüyor. Belki de bilim adamları sonunda, yaşam tarzımızı iyileştirmenin telomer uzunluğumuzu da artırdığını ve hücrelerimizdeki bu uzunluğu veya telomeraz miktarını kontrol etmenin bir takım faydaları olduğunu göstereceklerdir. Ama ne yazık ki şimdilik telomer uzatan besinler veya telomeraz enzimi hangi besinlerde bulunur gibi bir şey ne yazık ki sonuçsuz bir arama.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Bilim

Dünyanın Oluşumu Hakkında Teoriler ve Bilgiler

Dünyanın oluşumu, günümüzde birçok belgeselin ana konusudur ve gezegenler galaksimizdeki yıldızl…

Penetrans ve Ekspresivite Kavramları

Penetrans ve Ekspresivite kavramlarına detaylı olarak göz atmadan hemen önce, genetik hakkında o…

Etnoarkeoloji: Kültürel Antropoloji ve Arkeolojiyi Harmanlamak

Etnoarkeoloji Nedir Etnoarkeoloji, bir arkeolojik alanda bulunan kalıpları anlamak için yaşay…

Transpozon: Özellikleri ve Evrimdeki Yeri

Transpozonlar, kendilerini genetik materyalinizin farklı kısımlarına kopyalar ve yapıştırır, bu …

Foton Nedir? Max Planck’e Nobel Kazandıran Soru!

Kısaca fotonlar temel ışık birimi olarak bilinir. Her türlü ışık ve elektromanyetik dalga fotonl…

Ahtapot Kollarının Aklı Var!

Ahtapot kolları aslında onların zihnidir. Yanlış duymadınız, bu konuyla ilgili yapılan çalışmala…

Grafen Aerojel Nedir? Çelikten Güçlü, Kağıttan İnce!

“Çelikten daha güçlü, kağıttan daha ince, grafen teknolojinin geleceği olabilir” Teknolojik g…

Silüriyen Hipotezi: Gelişmiş Bir Medeniyet Eskiden Dünyayı Yönetmiş Olabilir

Milyonlarca yıl önce hüküm sürmüş çok gelişmiş bir uygarlığın varlığını ispatlayabilir miyiz? Te…

Doğal Seleksiyon, Darwin ve Evrim

Anahtar noktaları: Charles Darwin, biyolojik evrim teorisini doğal seleksiyonla öneren bir İn…

Ses Dalgalarıyla Evreni Yok Etmek Mümkün Mü?

Varsayalım ki evreni yok etmekle görevlisiniz. Güçlü bir uzaylı ırkına hükmetmiyorsanız veya eli…

Copy link
Powered by Social Snap