Patoloji Ne Demektir ve Alanları Nedir?

Aralık 29, 2020

Patoloji nedir, ne demektir? Kısaca, öncelikle hastalığın nedeni, ardından da kaynağı ve doğası ile ilgilenen bir bilim dalı demektir. Patoloji, hastalığı incelemek ve teşhis etmek için dokuların, organların ve vücut sıvılarının incelenmesini içerir.

Ülkemizde, Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü ile bu alanda eğitim verilir ve gerekli donanıma sahip teknikerler yetiştirilir. Peki tıbbi patoloji nedir, ne iş yapar, nasıl yapılır ve neden önemlidir? Şu anda patoloji, kullanılan yöntem veya incelenen hastalık türlerine bağlı olarak sekiz ana alana ayrılabilir. Bu alanlar ve terimleri aşağıda açıklanmıştır.

Patoloji, hastalığın nedeni, kaynağı ve doğası ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Genel Patoloji

Genel patoloji, hücre ve doku hasarının arkasındaki mekanizmaların incelenmesini ve insan vücudunun yaralanmaya nasıl tepki verdiğini ve onu nasıl onardığını anlamayı içeren karmaşık ve geniş bir alanı inceler. Bu tür ile incelenebilecek alanların örnekleri arasında nekroz, neoplazi, yara iyileşmesi, iltihaplanma ve hücrelerin yaralanmaya nasıl uyum sağlaması yer alır. Bu alanların derinlemesine anlaşılması hastalığın teşhisinde uygulanır. Aynı zamanda anatomik ve klinik patolojiyi tanımlamak için kullanılan terimdir.

Bu alan, patoloji alanlarını kapsar, ancak daha az uzmanlık düzeyindedir. Genel patoloji dersleri alan bir kişi, hematoloji ve klinik kimya gibi laboratuar analizi alanlarında eğitilecektir. Ancak, bu alanlardan birinde uzmanlaşmış bir kişiye göre daha az detaylı bilgiye sahip olacaklardır.

Anatomik Patoloji

Anatomik patoloji, vücut sıvılarından, doku organlarından ve bazen tüm vücuttan alınan numunelerin mikroskobik analizi veya otopsi yoluyla hastalığın incelenmesi ve teşhisi ile ilgilidir. İncelenebilecek faktörler arasında hücre görünümü, anatomik yapı ve hücrelerdeki kimyasal imzalar bulunur.

Bu alan birkaç alana ayrılabilir ve bunların örnekleri aşağıda verilmiştir:

  • Histoloji: Hastalığı tespit etmek ve teşhis etmek için vücut doku ve organ örnekleri hazırlanır ve incelenir. Doku mimarisi mikroskobik düzeyde gözlenir ve farklı hücre ve doku tipleri arasındaki ilişki incelenir.
  • Sitoloji: Hastalığı taramak ve teşhis etmek ve tedavi kararlarına yardımcı olmak için vücut sıvıları ve dokular hücresel düzeyde incelenir. Bir sitolog, hücrelerin nasıl göründüğünü, oluştuğunu ve çalıştığını inceleyecektir.
  • Adli patoloji: Ölüm nedenini bulmak için otopsinin incelenmesidir. Dış görünüm, örneğin yara veya boğulma kanıtlarını kontrol etmek için ilk olarak değerlendirilir. Daha sonra cerrahi prosedürler başlatılır ve iç organlar, iç yaralanmaların olup olmadığını ve harici olanlara bağlanıp bağlanmadığını görmek için incelenir.

Klinik Patoloji

Laboratuvar tıbbı olarak da anılan klinik patoloji, hastalığı incelemek ve teşhis etmek için kan, idrar ve doku örneklerinin analiziyle ilgilidir. Klinik patoloji laboratuvarlarının sağlayabileceği bilgi örnekleri arasında kan sayımı, kan pıhtılaşması ve elektrolit sonuçları yer alır. Bir klinik patolog genellikle mikrobiyoloji, hematoloji veya kan bankacılığı konusunda eğitimlidir, ancak bu alanlardan birinde uzmanlaşmış biriyle aynı uzman düzeyinde değildir.

Bir klinik patolog, özel uzmanlık gerektiren problemlerle karşılaşabilir ve bu noktada daha bilgili bir patoloji uzmanı ile görüşmesi gerekebilir. Klinik patologlar, anatomik patolojiye dahil olmasalar da, genel patologlarınkine benzer bir rol oynarlar.

Kimyasal Patoloji veya Biyokimya

Biyokimyacılar veya kimyasal patologlar, kanda ve proteinler, hormonlar ve elektrolitler gibi vücut sıvılarında bulunan çeşitli farklı maddelerdeki değişiklikleri belirleyerek hastalığın tüm yönlerini inceler. Tüm bu değişiklikler hastalığı veya hastalık riskini gösterebilir ve bunlar hakkında ipuçları sağlayabilir.

Örneğin bir biyokimyacı, kalp hastalığı riskini belirlemek için kolesterol ve trigliserit seviyelerini değerlendirebilir. Ayrıca tümör belirtilerini, vitaminleri, zehirleri, ilaçları ve keyif verici ilaçları da inceleyebilir.

Genetik

Genetik üç ana dala ayrılır ve bunlar aşağıdakileri içerir:

  • Sitogenetik: Bu, mikroskobik düzeyde kromozomal anormalliklerin analizidir.
  • Biyokimyasal Patoloji: Biyokimyasal teknikler kullanılarak belirli hastalık belirteçlerinin araştırılması.
  • Moleküler Patoloji: Gen mutasyonları araştırılır ve DNA teknolojisi kullanılarak analiz edilir.

Genetik patoloji, genetik bozukluktan kaynaklanan hastalıkları tespit etmek için vücut sıvılarından ve dokulardan alınan kromozomlar, biyokimyasal belirtiler ve DNA üzerinde testler yapmayı içerir.

Hematoloji

Bu alan, örneğin kanama bozuklukları, kanser, pıhtılaşma sorunları ve anemi dahil olmak üzere kanı etkileyen çeşitli farklı hastalık yönleriyle ilgilidir. Hematolojinin bir başka alanı da kan tiplemesi, uyumluluk için çapraz eşleştirme ve büyük miktarlarda kan ürününün yönetilmesini içeren transfüzyon tıbbıdır. Bir hematoloğun gerçekleştirebileceği teste örnek, bir hastanın varfarin dozunun artırılması veya azaltılması gerekip gerekmediğini kontrol etmek için bir kan pıhtılaşma testidir.

İmmünoloji

İmmünologlar, bir hastanın alerjiden muzdarip olup olmadığını ve öyleyse neye alerjisi olduğunu belirlemek için bağışıklık fonksiyon testleri yaparlar. Pek çok hastalık, bağışıklık sisteminin sağlıklı hücrelere veya dokulara anormal tepki vermesi ve bunlara karşı bir bağışıklık saldırısı başlatması sonucu ortaya çıkar. Buna otoimmün hastalık denir. Romatoid artrit, diyabet ve lupus gibi otoimmün hastalıkların belirtilerinin tespit edebilen bir dizi immünolojik test vardır.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar gibi patojenik ajanların neden olduğu hastalıklarla ilgilenir. Enfeksiyonun olup olmadığını belirlemek için kan, vücut sıvısı ve doku örnekleri test edilir ve tıbbi mikrobiyoloji alanı da yeni mikroorganizma türlerinin tanımlanması ve raporlanması ile ilgilenir.

Mikrobiyolojinin kapsadığı diğer alanlar arasında enfeksiyon salgınlarının kontrolü ve bakteriyel antibiyotik direncinden kaynaklanan sorunların araştırılması yer alır. Mikrobiyoloğun temel rollerinden biri, antimikrobiyal ilaçların uygun şekilde reçete edilip kullanılmasını sağlamaktır.

İleri okuma: Robbins Temel Patoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Bilim

Uçaklar Nasıl Uçar? Bernoulli İlkesiyle Tanışın!

Tonlarca ağırlığa sahip bir uçak nasıl uçar hiç düşündünüz mü? Cevap basit aslında; uçaklar, hav…

Zooloji: Çalışma Alanları ve Alt Dalları

Zooloji Bilimi Nedir? Hayvan bilimi olarak da tanımlanan Zooloji, hayvan popülasyonlarının ya…

Dünyaya Yön Veren Bilim Adamları ve Buluşları

Bu yazımızda sizler için, Türk ve Dünya tarihinde yer alan önemli keşiflerde bulunmuş bazı bilim…

Genetik Mühendisliği Nedir? Modern Çağın Tanrıcılığı

Biyoteknoloji alanında çalışan genetik mühendisliği, bir organizmanın özelliklerini (fenotip) be…

Tek Hücreli Canlılar Nelerdir? Özellikleri ve Çeşitleri

Tek Hücreli Canlı Nedir? Tek hücreli canlılar, adından da anlaşılacağı üzere yalnızca bir hüc…

Nitrojen Nedir: Formları ve Döngüsü

Nitrojen, hem bitkilerde hem de hayvanlarda büyüme ve üreme için gerekli olan, doğal olarak oluş…

Evrende En Çok Bulunan Element: Hidrojen Nedir?

Evrende en çok bulunan element hangisidir? sorusuna denk gelmiş olmanız muhtemel. ABD’de bulunan…

Elektronegatiflik (Elektron Alma Eğilimi) Nedir?

Dış enerji seviyeleri (alabileceği toplam elektron sayısı) neredeyse dolu olan atomlar (Klor gib…

Adem Elması Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilimsel adı larinks tümseğidir ancak halk arasında “Adem Elması’” olarak tanınır. Boyundaki tir…

Ses Dalgalarıyla Evreni Yok Etmek Mümkün Mü?

Varsayalım ki evreni yok etmekle görevlisiniz. Güçlü bir uzaylı ırkına hükmetmiyorsanız veya eli…

Copy link
Powered by Social Snap