1. Ana Sayfa
 2. Kişisel Gelişim
 3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin 5 Seviyesi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin 5 Seviyesi

maslow

İnsan davranışının arkasındaki motivasyon nedir? Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, en çok bilinen  motivasyon teorilerinden birisidir. Hümanist psikolog Abraham Maslow’a göre, eylemlerimiz belirli ihtiyaçlara ulaşmak için motive edilir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi kavramını ilk olarak 1943 tarihli “İnsan Motivasyonunun Bir Teorisi” makalesinde tanıttı. Bu hiyerarşi, insanların diğer daha gelişmiş ihtiyaçlara geçmeden önce temel ihtiyaçları karşılamaya motive olduklarını ileri sürüyor.

O dönemde var olan bazı düşünce okulları (psikanaliz ve davranışçılık gibi) sorunlu davranışlara odaklanma eğilimindeyken, Maslow insanları neyin mutlu ettiğini ve bu amaca ulaşmak için yaptıklarını öğrenmekle çok daha fazla ilgileniyordu.

Bir hümanist olarak Maslow, insanların doğuştan kendi kendini gerçekleştirme, yani olabildiğince çok olma arzusuna sahip olduklarına inanıyordu. Bununla birlikte, bu nihai hedeflere ulaşmak için yiyecek ihtiyacı, güvenlik, sevgi ve öz saygı gibi bir dizi daha temel ihtiyaç karşılanmalıdır.

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinin beş farklı seviyesi vardır. Gelin, “fizyolojik ihtiyaçlar” olarak da bilinen en düşük seviyeden başlayarak ihtiyaçlarına daha yakından göz atalım. 

İhtiyaçlara Genel Bakış

Maslow’un hiyerarşisi çoğunlukla bir piramit olarak gösterilir. Piramidin en alt seviyeleri en temel ihtiyaçlardan oluşurken, en karmaşık ihtiyaçlar ise piramidin üst kısımlarındadır.

Piramidin altındaki ihtiyaçlar yiyecek, su, uyku ve sıcaklık gibi temel fiziksel gereksinimlerdir. Bu düşük seviyeli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, insanlar bir sonraki ihtiyaç seviyesi olan güvenlik ihtiyaçlarına geçebilirler.

Eksiklik İhtiyaçları / Büyüme İhtiyaçları

Maslow, bu ihtiyaçların içgüdülere benzer olduğuna ve davranışları motive etmede önemli bir rol oynadığına inanıyordu. 

Fizyolojik, güvenlik, sosyal ve itibar ihtiyaçları, yoksunluk nedeniyle ortaya çıkan eksiklik gereksinimleridir. Hoş olmayan hislerden veya sonuçlardan kaçınmak için bu düşük seviyeli ihtiyaçları karşılamak önemlidir.

Maslow, piramidin en yüksek seviyesini ise büyüme ihtiyaçları olarak adlandırdı. Bu ihtiyaçlar bir şeyin eksikliğinden değil, bir kişi olarak büyüme arzusundan kaynaklanır.

Teori genellikle oldukça katı bir hiyerarşi olarak tasvir edilirken Maslow, bu ihtiyaçların karşılanma sırasının her zaman bu standart ilerlemenin takip edilmediğini belirtti. Örneğin, bazı bireyler için öz saygı ihtiyacının sevgi ihtiyacından daha önemli olduğunu belirtti. 

Fizyolojik İhtiyaçlar

Temel fizyolojik ihtiyaçlar muhtemelen oldukça belirgindir, bunlar hayatta kalmamız için hayati önem taşıyan şeyleri içerir. Bazı fizyolojik ihtiyaç örnekleri şunları içerir:

 • Gıda
 • Su
 • Nefes
 • Barınma

Beslenme, hava ve sıcaklık düzenlemesinin temel gereksinimlerinin yanı sıra fizyolojik ihtiyaçlar, barınma ve giyim gibi şeyleri de içerir. Maslow, türlerin hayatta kalması ve çoğalması için gerekli olduğundan, ihtiyaçlar hiyerarşisinin bu düzeyine cinsel üremeyi de dahil etti.

Güvenlik ve Emniyet İhtiyaçları

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinin ikinci seviyesine yükseldikçe, gereksinimler biraz daha karmaşık hale gelmeye başlar. Bu düzeyde, güvenlik ve emniyet ihtiyaçları birincil hale gelir.

İnsanlar hayatlarında kontrol ve düzen ister. Dolayısıyla, bu emniyet ve güvenlik ihtiyacı bu seviyedeki davranışlara büyük ölçüde katkıda bulunur. Bazı temel güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarından bazıları şunlardır:

 • Finansal güvenlik
 • Sağlık ve sağlık
 • Kazalara ve yaralanmalara karşı güvenlik

Bir iş bulmak, sağlık sigortası ve sağlık hizmeti almak, bir tasarruf hesabına para yatırmak ve daha güvenli bir mahalleye taşınmak güvenlik ve güvenlik ihtiyaçları tarafından motive edilen eylemlerin örnekleridir.

Sosyal ihtiyaçlar

Maslow’un hiyerarşisindeki sosyal ihtiyaçlar arasında sevgi, kabul ve aidiyet gibi şeyler bulunur. Bu düzeyde, duygusal ilişkilere duyulan ihtiyaç insan davranışını yönlendirir. Bu ihtiyacı karşılayan şeylerden bazıları şunlardır:

 • Arkadaşlıklar
 • Romantik Etkileşimler
 • Aile
 • Sosyal gruplar
 • Topluluk grupları
 • Tarikatlar ve Dini kuruluşlar

Yalnızlık, depresyon ve anksiyete gibi sorunlardan kaçınmak için, insanların başkaları tarafından sevildiğini ve kabul edildiğini hissetmesi önemlidir. Dini gruplar, spor takımları, kitap kulüpleri ve diğer grup etkinliklerini içerebilecek diğer gruplarda olduğu gibi arkadaşlar, aile ve sevgililerle kişisel ilişkiler de önemli bir rol oynar.

Saygı İhtiyaçları

Maslow’un hiyerarşisindeki dördüncü seviyede takdir ve saygı duyma ihtiyacı vardır. En alttaki üç seviyedeki ihtiyaçlar karşılandığında, saygı ihtiyaçları davranışları motive etmede daha belirgin bir rol oynamaya başlar.

Bu noktada, başkalarının saygısını ve takdirini kazanmak giderek daha önemli hale geliyor. İnsanların bir şeyleri başarmaya ve daha sonra çabalarını kabul ettirmeye ihtiyacı vardır. Başarı ve prestij duygularına duyulan ihtiyaca ek olarak, saygı ihtiyaçları öz saygı ve kişisel değer gibi şeyleri içerir.

Mesleki faaliyetlere katılım, akademik başarılar ve kişisel hobilerin tümü saygı ihtiyaçlarını karşılamada rol oynayabilir. İyi bir benlik saygısı kazanarak ve başkalarını tanıma yoluyla saygı ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar, yeteneklerine güvenme eğilimindedir.

Kendine ve başkalarına saygı duymayan kişiler aşağılık duyguları geliştirebilirler. Saygınlık ve sosyal düzeyler, hiyerarşinin psikolojik ihtiyaçları olarak bilinen şeyi oluşturur.

Kendi Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları

Maslow’un hiyerarşisinin en zirvesinde, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları vardır. Maslow, insanların insan olarak tam potansiyellerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları ihtiyaca atıfta bulunarak “Bir insan ne olabilir, öyle olmalı,” dedi.

Maslow’un kendini gerçekleştirme tanımına göre, “Yeteneklerin, potansiyellerin vb. tam olarak kullanılması ve sömürülmesi olarak genel anlamda tanımlanabilir. Bu tür insanlar kendilerini tatmin ediyor ve yapabileceklerinin en iyisini yapıyor gibi görünüyor. Onlar, yeteneklerini tamamıyla geliştirmiş veya gelişmekte olan insanlardır.”

Maslow Teorisinin Eleştirileri

Maslow’un teorisi hem psikoloji dalı içinde hem de dışında çılgınca popüler hale geldi. Eğitim ve iş alanları özellikle teoriden bir hayli etkilenmiş durumda. Popüler olmasına rağmen, Maslow’un hiyerarşisi eleştirilerden uzak kalamadı. Bunlar arasında en popülerleri:

 • İhtiyaçlar bir hiyerarşiyi takip etmiyor: Bazı araştırmalar Maslow’un teorilerine biraz destek gösterse de, çoğu araştırma bir ihtiyaçlar hiyerarşisi fikrini doğrulayamadı. Wahba ve Bridwell, Maslow’un bu ihtiyaçları sıralaması için çok az kanıt olduğunu ve bu ihtiyaçların hiyerarşik bir sırada olduğuna dair daha da az kanıt olduğunu bildirdi.
 • Teorinin test edilmesi zor: Maslow’un teorisine yönelik diğer eleştiriler, onun kendini gerçekleştirme tanımının bilimsel olarak test edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Kendini gerçekleştirme konusundaki araştırması, tanıdığı insanlar ve Maslow’un kendi kendini gerçekleştirdiğine inandığı ünlü kişilerin biyografileri de dahil olmak üzere çok sınırlı sayıda bireyden oluşuyordu.

Maslow’un Hiyerarşisi Neden Etkiliydi?

Bu eleştirilerden bağımsız olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, psikolojideki önemli bir değişimin bir parçasını temsil ediyor. Anormal davranış ve gelişime odaklanmak yerine Maslow’un hümanist psikolojisi, sağlıklı bireylerin gelişimine odaklandı.

Teoriyi destekleyen nispeten az araştırma olsa da ihtiyaçlar hiyerarşisi, hem psikoloji dalı içinde hem de dışında iyi bilinir ve popüler. 2011’de yayınlanan bir çalışmada, Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar hiyerarşiyi test etmeye koyuldu. Keşfettikleri şey, ihtiyaçların karşılanmasının mutlulukla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu halde, dünyanın her yerinden her kültürden insanın, en temel ihtiyaçların çoğu karşılanmadığında bile kendini gerçekleştirmenin ve sosyal ihtiyaçların önemli olduğunu bildirdiler.

Bu tür sonuçlar, bu ihtiyaçların insan davranışının güçlü motive edici unsurları olabilse de, bunların mutlaka Maslow’un tanımladığı hiyerarşik formu almadıklarını göstermektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Yorum Yap