1. Ana Sayfa
  2. Keşfet
  3. Irk ve Etnisite Arasındaki Fark Nedir?

Irk ve Etnisite Arasındaki Fark Nedir?

Irk ve Etnisite- Neden Farklılar?
1

Irk ve etnisite genetik olarak var olmayan, ancak hala insan deneyimini etkileyen kavramlardır. Bu makalemizde ırk ve etnisitenin örnekleri, ne demek olduğunu, ve aynı zamandaa genetiğimizdeki ve sosyal çevremizdeki etkileri ile farklarını inceledik.

Irk ve Etnisite Nedir

Irk ve etnisite ne demektir sorusunun en basit cevabı, insan soyuyla ilgili iki kavramdır demektir. Detaylandıracak olursak, ırk; “belirli fiziksel özellikleri paylaşan bir grup insan” olarak tanımlanırTDK sözlüğünde yer almayan Etnisite terimi ise daha geniş bir şekilde; “ortak ırksal, ulusal, kabile, dini, dilsel veya kültürel köken veya geçmişe göre sınıflandırılmış büyük insan grupları” olarak tanımlanır.

“Irk” genellikle biyoloji ile ilişkilendirilir ve ten rengi veya saç dokusu gibi fiziksel özelliklerle bağlantılıdır. “Etnisite” ise kültürel ifade ve özdeşleşme ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, her ikisi de görünüşte farklı popülasyonları kategorize ve karakterize etmek için kullanılan sosyal yapılardır.

Genetik ve Irk

İnsan genomunda ne ırk ne de etnik köken tespit edilemez. İnsanlar, bir zamanlar dünyanın farklı yerlerinden gelen atalarla ilişkilendirilen genetik varyasyonlara sahiptir. Ancak bu varyasyonlar, farklı biyolojik kategorilere göre izlenemez. Genetik testler ırkı veya etnisiteyi doğrulamak veya belirlemek için kullanılamaz, ancak testlerin kendileri ırksal farklılıklara olan inancın artmasıyla ilişkilendirilir.

Irkın genetik bir temeli olmamasına rağmen, sosyal ırk kavramı hala insan deneyimlerini şekillendiriyor. Irksal önyargı, belirli sosyal gruplardan insanlara karşı sosyal dışlanmayı , ayrımcılığı ve şiddeti besler. Buna karşılık, ırksal önyargı, bazılarına sosyal ayrıcalık, diğerlerine sosyal ve fiziksel eşitsizlikler verir ve beyaz tenli insanları daha koyu tenli insanlara göre ayrıcalıklı kılan hiyerarşilerde yaygın olarak ifade edilir.

Etnesiteyi Kategorize Etmek

Irk ve etnisite genellikle aynı kabul edilir, ancak sosyal ve biyolojik bilimler bu kavramları ayrı olarak değerlendirir. Genel olarak, tarihin farklı dönemlerinde farklı etnisiteler ırksal kategorilere katlanmış olsa da, insanlar etnik bağları ırksal bağlardan daha kolay benimseyebilir veya reddedebilirler.

Etnesite ve Milliyetçilik Örnekleri

Çok milletli olmasıyla tanınan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, ırk ve etnik köken kavramı arasındaki ayrımları kabul eder ve bireyleri Beyaz, Siyah veya Afrikalı Amerikalı, Asyalı, Kızılderili ve Alaska Yerlisi, Yerli Hawaii ve Diğer Pasifik Adalı veya “diğer” olarak sınıflandırır. Aynı zamanda iki etnik kökeni de tanır: Hispanik veya Latin ve Hispanik veya kısaca (Latin olmayan). 

İnsanlar genetik materyallerinin yüzde 99’undan fazlasını birbirleriyle paylaşır ve varyasyon, etnik gruplardan çok bireyler arasında meydana gelir. Bununla birlikte, ırksal ve etnik yapıların mirası, barınmadan sağlığa kadar her şeyde görülebilir. Irk ve etnik önyargılar zenginlik, güç ve fırsat dağılımını etkiler ve kalıcı sosyal tabakalar yaratır.

Irksal gurur, beyaz üstünlükçülerin durumunda olduğu gibi, ırkçı önyargıyı körükleyebilir. Ancak ırk veya etnik köken nedeniyle marjinalize edilen grupların üyeleri için, grup gururunu teşvik eden faaliyetlere katılmak, ırk ayrımcılığının ve sosyal önyargının etkilerini azaltmaya veya dengelemeye yardımcı olabilir. 

Irk ve etnisite tarihteki en bölücü kavramlar arasında yer alsa da, her ikisi de sosyal, kişisel ve kültürel deneyimlerimizi geri dönülmez bir şekilde şekillendiriyor.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Yorum Yap