Endokrin Sistemi Nedir? Bezleri ve Hormonları

Ekim 2, 2020

Bu makalede Endokrin sistemini nedir sorusundan başlayarak salgılanan hormonların tamamını işlevleriyle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Endrokin Ne Demek?

Endokrin sistemi; vücudumuzda büyümeyi, doku işlevini, üremeyi ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar üreten bezlerin toplanmasıdır. İnce tüplerin veya kanalların varlığı, tüm endokrin bezlerinde ortak olan bir özelliktir. Bu ince tüpler, salgıların geçtiği yerdir.

Vücudumuzdaki bir başka bez grubu da kanalsız olanlardır. Bu nedenle kanalsız bezler olarak adlandırılırlar. Doğrudan kan akışına girerler. Salgılar salgılanan hücrelerden kan damarlarının duvarlarından geçerek kana geçer. Kanalsız bezlerin salgılarına hormon denir.

Hormonlar vücutta küçük miktarlarda bulunan özel protein maddeleridir. Hedefleri olarak adlandırılan hücrelerde veya dokularda değişiklikler meydana getirirler. Bir hormonun etkisi, hedef hücrelerin artan aktivitesi veya azalmış aktivitesi olabilir. Aynı zamanda hücrelerin basit bir şekilde bakımı da olabilir.

Böcekler, kabuklular, yumuşakçalar ve amfibiler gibi daha düşük hayvanlar arasında, hormonların yumurtadan yetişkine kadar büyüme ve gelişmeyi düzenlediği bulunmuştur. Metamorfoz ise, yumurtadan yetişkine gelişim için kullanılan terimdir.

Bir dizi araştırma, omurgasız hormonlarının hem kimyasal bileşim hem de işlev açısından omurgalı hormonlarından farklı olduğunu ortaya çıkardı. Daha küçük hayvanlarda hormonlarla ilgili mevcut bilgimiz hala çok sınırlıdır ve bu çalışma alanında daha fazla araştırma yapılması teşvik edilmektedir.

Aşağıda resim vücudumuzun farklı endokrin bezlerini göstermektedir. Peki bu bezlerin ürettiği hormonlar vücudumuzun işleyişini nasıl etkiler?

BezlerHormonlar
1. TiroidTiroksin
2. ParatiroidParathormon
3 A. Adrenal KorteksCortin, Kortizon, Cinsiyet Hormonları
3 A. Adrenal MedullaAdrenalin, Noradrenalin
4. PankreasGlukagon
5. Langerhans Adacıklarının Beta Hücreleriİnsülin
6. YumurtalıkEstrojen
7. TestisAndrojen
8a. Hipofiz – AdenohipofizBüyüme hormonu, Tirotropik hormon, Folikül uyarıcı hormon (FSH), Protaktin, Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
8b. Hipofiz – Nöro PhypophysisVazopressin, Oksitosin
9. TimüsTimus hormonu
10. Mide Üst BağırsakGastrin, Secretin

1. Tiroksin Hormonu Nedir?

Tiroksin hormonu ne işe yarar diyecek olursanız Tiroksin, vücudun büyümesini ve hücrelerdeki oksidasyonu düzenlemek için tiroid bezleri tarafından üretilir. Tiroksin hormonu yapısının en önemli bileşeni iyottur. Diyetinizde iyot eksikse, tiroid bezleriniz büyümeye başlar. Bu basit bir guatr vakasıdır.

Tiroksin az miktarda üretildiğinde, o kişi hipotiroidizmden muzdariptir. “Hipo” kelimesi anormal eksiklik anlamına gelir. Bu bozukluk, kalbin yavaş atması ve düşük metabolik hız ile karakterizedir. Kişi halsizdir ve hareketi çok yavaştır.

Bazen tiroid bezinin aşırı aktivitesi nedeniyle çok fazla tiroksin üretilir. Bir kişinin vücudundaki aşırı tiroksin üretiminin hipertiroidizm olduğu söylenir. “Hiper” öneki anormal fazlalık anlamına gelir. Hipertiroidizmden muzdarip bir kişinin metabolizma hızı yüksektir.

Oksijen, hücrelerdeki yüksek kimyasal reaksiyon hızıyla başa çıkmak için hızlı bir şekilde kullanılır. Hipertiroidi bir kişi son derece sinirli ve huzursuzdur. Çoğu durumda, tiroid bezlerinin büyümesine gözbebeklerinin şişkinliği eşlik eder. Bu duruma ekzoftalmik guatr denir. Hipertiroid bir kişi, tiroid bezinin aşırı aktif dokularını yok etmek için radyoaktif iyot ile tedavi edilebilir. Bazen tiroid bezinin bir kısmının çıkarılmasına başvurulur.

Tiroksin Hormonu Ne İşe Yarar

 • Tiroksin, metabolik hızı kontrol eder.
 • Tiroksin fiziksel büyümeyi kontrol eder.
 • Tiroksin zihinsel büyümeyi kontrol eder.

2. Paratiroid Hormonu Nedir?

Parathormon hormonu, paratiroid bezleri tarafından üretilir. Kandaki kalsiyum ve fosfor miktarını düzenler. Kemiklerde ve dişlerde kalsiyum tuzlarının birikmesini kontrol eder. Vücuttaki yetersiz parathormon, kontrolsüz seğirme ve kas spazmlarına neden olur. Bu acı verici bir deneyimdir, kalsiyum veya Paratiroid özütü ile tedavi edilebilir. Paratiroid hormon yüksekliği ise, kanda yüksek kalsiyum konsantrasyonuna neden olur. Kemiklerden kalsiyum uzaklaştırılır. Kemikler vücut ağırlığıyla sıkılığını kaybeder ve deforme olur. Omurga veya vertebral kolon anormal bir şekilde eğimli hale gelir.

Paratiroid Hormonu Ne İşe Yarar

 • Paratiroid, kandaki kalsiyum miktarını düzenler.

3. Adrenalin Hormonu Nedir?

Her böbreğin üstünde iki adrenal bez vardır. Adrenal bez iki kısma ayrılır: adrenal medulla adı verilen bir iç kısım ve adrenal korteks adı verilen bir dış kısım. Adrenal medulla, adrenalin ve noradrenalin hormonlarını salgılar. Acil bir durumda, örneğin bir yangın, salgı bezi tarafından salgılanarak birçok vücut değişikliğine neden olur ve bu da kişinin acil durumlarla baş etmesini sağlar. Kalp atış hızı artar. Karaciğerden kan dolaşımına ek kan şekeri salınır. Kalp, karaciğer, beyin ve kasların arterleri genişler. Böylece bu organlara daha fazla kan şekeri ve oksijen sağlanır. Sonuç olarak, acil bir durumda kişi alışılmadık derecede güçlenir. Örneğin bir adam yangın anında büyük bir yemek masasını tek başına kolayca kaldırabilir.

Adrenalin hormonu ayrıca kanın kolayca pıhtılaşmasına neden olur. Adrenalinin bu etkilerinden dolayı “acil durum hormonu” olarak bilinir. Bir kişi öfkelendiğinde veya korktuğunda da adrenalin kana salınır. Adrenal medulla tarafından üretilen diğer hormon noradrenalindir. Kan damarlarının daralmasından sorumludur. Adrenal korteks tarafından 40 adede kadar hormon üretilir, böylece korteks azaldığında kısa sürede ölüm gerçekleşir.

Adrenal Korteks Hormonu Ne İşe Yarar

 • Cortin, kanın sodyum, kalsiyum ve su dengesini düzenler.
 • Kortizon karbonhidratları ve yağı korur.
 • Kortizon, protein metabolizmasını sürdürür.
 • Kortizon, bağ dokularının sağlığını destekler.
 • Cinsiyet Hormonları, ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimini etkiler.

Adrenal Medulla Hormonu Ne İşe Yarar

 • Adrenalin, glikozun kana salınmasını hızlandırır.
 • Adrenalin, kalp atış hızını artırır.
 • Adrenalin kan basıncını yükseltir.
 • Noradrenalin kan damarlarını kontrol eder.

4. İnsülin ve Glukagon Hormonları Nedir?

İnsülin, Langerhans Adacıkları olarak bilinen pankreastaki bir grup hücre tarafından salgılanan bir hormondur. İnsülin, basit şeker glikozunun, karaciğerde ve kaslarda depolanan çözünmez bir karbonhidrat olan glikojene dönüşümünü kontrol eder. Bu nedenle insülin kandaki şeker miktarını düşürür. Vücut yeterli insüline sahip olmadığında kan şekeri seviyesi yükselir ve idrarda bile glikoz görünür. Bu durum diyabet olarak bilinir.

Pankreas tarafından üretilen bir başka hormon da glukagondur. Bu hormon, karaciğer glikojenini glikoza çevirerek kandaki şeker miktarını artırma eğilimindedir. Yani hücreler tarafından daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunda vücut karaciğerdeki glikojeni glikoza dönüştürür. Burada insülin ve glukagonun etkilerinin tam tersi olduğunu görebilirsiniz. Vücudun kanda doğru miktarda şeker alması için ikisinin salgılanması dengelenmelidir. Ortalama kan şekeri konsantrasyonu, 100 mililitre tam kan başına 60 ila 120 miligramdır.

İnsülin ve Glukagon Hormonu Ne İşe Yarar

 • Glukagon, karaciğer glikojeninin kan şekerine dönüşümünü kontrol eder.
 • İnsülin, kan şekerinin karaciğer glikojenine dönüşümünü kontrol eder.

5. Androjen ve Östrojen Hormonları Nedir

İkincil cinsiyet özelliklerinin gelişiminden birincil olarak iki grup hormon sorumludur – androjen ve östrojen. Androjen erkek cinsiyet bezi veya testis tarafından üretilirken, östrojen dişi cinsiyet bezi veya yumurtalık tarafından üretilir. İkincil cinsiyet özellikleri, 12-16 yaşları arasındaki ergenlik çağında ortaya çıkmaya başlar. Ana androjen testosterondur. Testosteron; yüz, göğüs bacakları ve kollar gibi vücudun belirli bölgelerinde kaslı vücut yapısı, derin ses ve saç büyümesi gibi erkek ikincil cinsiyet özelliklerinden sorumludur. Dişi ikincil cinsiyet özellikleri, meme bezlerinin ve yuvarlak hatların gelişmesidir.

Androjen ve Östrojen Hormonu Ne İşe Yarar

 • Östrojen, kadınların ikincil cinsiyet özelliklerini kontrol eder.
 • Androjen erkeklerin ikincil cinsiyet özelliklerini kontrol eder.

6. Hipofiz Hormonları Nedir?

Hipofiz veya hipofiz bezi, beynin altında bulunan kanalsız bir bezdir. Bu bezin iki bölümü vardır – adenohipofiz ve nörohipofiz. Adenohipofizin hormonları, bir yapının gelişmesinden ve korunmasından ve diğer kanalsız bezlerin aktivitesinden sorumludur. Adenohipofiz hormonlarının düzenlediği bezler arasında tiroid, adrenal ve seks bezleri bulunur. Modern araştırmalar, pankreas ve paratiroidin bile hipofiz tarafından düzenlendiğini göstermiştir. Adenohipofiz tarafından üretilen bir hormon vücut büyümesinden sorumludur. Büyüme hormonu olarak adlandırılır. Bu hormonun eksikliği bir cüce veya cüce ile sonuçlanır. Aşırı salgılanması bir devle sonuçlanır.

Nörohipofiz, vazopressin ve oksitosin hormonlarını salgılar. Vazopressin, suyun böbrekler tarafından atılmasını kontrol eder. Vücutta yeterli vazopressin olmadığında, büyük miktarlarda seyreltik idrarı ortadan kaldırır. Oksitosin kan basıncını kontrol eder ve rahimdeki düz kasları uyarır.

Hipofiz Hormonları Ne İşe Yarar

 • Büyüme hormonu iskeletin büyümesini düzenler.
 • Tirotropik hormon, tiroidin aktivitesini düzenler.
 • Folikül uyarıcı hormon (FSH) yumurtalıkta folikül oluşumunu düzenler.
 • Folikül uyarıcı hormon (FSH), testiste sperm oluşumunu düzenler.
 • Prolaktin, meme bezlerini süt salgılaması için uyarır.
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH), adrenal kortekse olan aktiviteyi düzenler.

Nörofipofiz Hormonları Ne İşe Yarar

 • Vazopressin, suyun böbrekler tarafından atılmasını kontrol eder.
 • Oksitosin, uterusun düz kaslarının kasılmasını kontrol eder.
 • Timus hormonu, antikor oluşumunu kontrol eder.
 • Gastrin, mide bezlerinin mide suyunun salgılanmasını uyarır.
 • Secretin, pankreas suyunu pankreas bezleri tarafından uyarır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Bilim

Kuantum Fiziği Hakkında Herkesin Bilmesi Gereken 6 Şey

1900 yılında, Alman teorik fizikçi Max Planck, siyah cisim deneyinin sonuçlarının neden klasik f…

Taksonomi Nedir? Canlıların Sınıflandırılması

Çimlerin üzerinde tüylü, iki ayaklı bir yaratık görseniz, bunu insanlara nasıl tarif ederdiniz? …

Neden (Muhtemelen) Işınlanamayacağız?

Birçoğumuza göre ışınlanma (keşfedilmesi durumunda) muhtemelen seyahat etmenin en iyi yoludur. U…

Bakterilerde Konjugasyon: Genel Bir Bakış

Konjugasyon Nedir Bakterilerde konjugasyon kısaca, bir bakteri hücresinin genetik m…

Elmaslar Yanabilir Mi?

Elmasların varlığı sonsuz sürelidir, ya da en azından öyle derler diyelim. Ancak, ısı ve oksijen…

İnsomnia (Uykusuzluk) Nedir? Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Joker karakteriyle bilinen ünlü aktör Heath Ledger’in uzun süre mücadele ettiği hastalık olan İn…

Dünyanın Oluşumu Hakkında Teoriler ve Bilgiler

Dünyanın oluşumu, günümüzde birçok belgeselin ana konusudur ve gezegenler galaksimizdeki yıldızl…

Adem Elması Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilimsel adı larinks tümseğidir ancak halk arasında “Adem Elması’” olarak tanınır. Boyundaki tir…

Grafen Aerojel Nedir? Çelikten Güçlü, Kağıttan İnce!

“Çelikten daha güçlü, kağıttan daha ince, grafen teknolojinin geleceği olabilir” Teknolojik g…

Uçaklar Nasıl Uçar? Bernoulli İlkesiyle Tanışın!

Tonlarca ağırlığa sahip bir uçak nasıl uçar hiç düşündünüz mü? Cevap basit aslında; uçaklar, hav…

Copy link
Powered by Social Snap