Dilekçe Nedir ve Nasıl Yazılır? Resmi Dilekçe Örneği

Haziran 19, 2021

Resmi ya da özel bir kurumla herhangi bir problem yaşadığımızda aklımıza ilk gelen şey dilekçe yazarak iletişime geçmek oluyor. Peki, dilekçe nedir?

Dilekçe, kişinin bir dileğini bildirmek, bir durumu ihbar etmek, rahatsız olduğu bir konu hakkında şikayette bulunmak ya da herhangi bir konu hakkında bilgi talep etmek üzere, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazdığı; imzalı ve adresli, biçimsel olarak kuralları özelleşmiş bir resmi mektup türüdür. Dilekçe, ‘istida’ ve ‘arzuhal’ kelimeleriyle de aynı anlama gelir.

  • Dilekçe bir dilek bildiriyorsa bu dileğin yasalara uygun olması, yasal çerçevenin asla aşılmaması gerekir.
  • Eğer dilekçe bir şikayet anlatıyorsa sorunun belgeler ya da tanıklarla kanıtlanabilir olması gerekir. Bu durumda kuruma dilekçe ile birlikte ek belgeler de sunulabilir.
  • Bir diğer önemli husus ise dilekçenin doğru makama yazılmış olmasıdır. Aksi takdirde, kişi iletmiş olduğu konuyu çözemeyeceği gibi geçen sürede hak kaybına da uğrayabilir.
  • Dilekçe yazılan kurumlar ve şirketler kendilerine gelen dilekçeleri yasal olarak cevaplamak zorundadır; ancak biçim ve içerik olarak kurallara uygun bir şekilde yazılmamış dilekçeler dikkate alınmaz.
  • Dilekçe, A4 boyutunda çizgisiz, beyaz, temiz ve düzgün bir kağıda, el yazısıyla ya da bilgisayar ortamında yazılabilir. Dilekçe, eğer el yazısı ile yazılacaksa okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
  • Dilekçe yazarken kağıdın sadece ön yüzü kullanılmalı, gerekli durumlarda ikinci kağıda geçilmelidir.
  • Dilekçe yazarken hiyerarşik düzene dikkat edilmeli, kağıdın sağında, solunda ve üstünde uygun oranlarda boşluklar bırakılarak yazı ve kağıt dengesi sağlanmalıdır.

Dilekçe nedir sorusunun cevabı biçimsel ögeleri de kapsıyor. Dilekçeler ana hatlarıyla hitap, dilekçe içeriği, tarih ve imza, adres şeklinde dört bölümden oluşur.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe, kağıt ortalanarak hitap bağlamında dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri yazılmalıdır. Hitap, yazılan kurum ya da kuruluşun kanun ve tüzüklerdeki tam adı olmalıdır. Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfle yazılabileceği gibi, kelimelerin sadece ilk harfleri de büyük yazılabilir.

Makam ve yer adı yazıldıktan sonra satırbaşı yapılarak kısa, açık, anlaşılır ve özenli bir dil ile dilekçe içeriği oluşturulur. Dilekçelerde ciddi, saygılı ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. Yanı sıra yanlış anlamalara sebep olabilecek kapalı ifadelere, gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Aşırı saygı ve övgü bildiren sözler, yalvaran ya da kişilik onurunu zedeleyebilecek ifadeler dilekçenin ciddiyetini azaltır.

Dilekçe içeriğinin hemen sonuna bitiriş cümlesi eklenir. Bitiriş “Gereğini arz ederim, gereğini saygılarımla arz ederim, durumu bilgilerinize arz ederim, gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim” ifadelerinden biri ya da benzerleri ile yapılabilir. Dilekçe, alt bir makama yazılıyorsa ‘rica ederim’, üst bir makama yazılıyorsa ‘arz ederim’ şeklinde bitirilir.

Dilekçe içeriği oluşturulduktan sonra sağ alt köşeye imza atılır ve hemen altına da dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. İmzasız dilekçeler dikkate alınmaz. Burada kişinin unvanı da belirtilebilir.

Dilekçenin verildiği tarih sağ üst köşeye ya da imzanın üzerine yazılabilir.

Dilekçe veren kişinin açık adresi, sol alt köşeye, ad ve soyad bölümü hizasından biraz aşağıda kalacak şekilde yazılır. Telefon numarası da adresin altına eklenir.

Eğer dilekçe ile birlikte ek belge sunuluyorsa; açık adresin altına ‘Ek’ ya da ‘Ekler’ diye bir başlık yazılarak, numaralandırılmış ek belge ya da belgeler, numaraları da belirtilerek, buraya listelenir.

Dilekçeler ilgili makamlara elden verilebileceği gibi, posta, kargo, faks ya da internet yolu ile de ulaştırılabilir. Bu durum çoğunlukla dilekçenin sunulacağı makam tarafından belirlenir.

Bazı durumlar için makamlar tarafından dilekçe altlıkları oluşturulmuş olabilir. Bu durumda kişi hazır altlık üzerinden boş bırakılan kısımları doldurarak dilekçesini yazabilir.

Dilekçe nedir anlattıktan sonra, dilekçelerin biçimsel olarak nasıl olması gerektiğini gösteren bir dilekçe örneği görselini paylaşıyoruz:

Dilekçe Nasıl Yazılır
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Keşfet

Eşkıya Filminin Replikleri

En etkileyici Eşkıya replikleri ile Baran, Keje, Berfo ve Cumal’nin iç içe geçmiş hikayeleri… …

Roma Mitolojisi Tanrıları ve Gezegenler

Roma Mitolojisine göre incelemeden önce, gezegenler ve güneş sistemi; çoğu insanın okulda öğrend…

Kelimutu Dağı Kraterlerinde Renk Değiştiren Göller

Daha önce oldukça çılgın renklere sahip göller gördük, ancak Endonezya’ya bağlı Flores, renkli g…

Tanzanya’nın Gizemli Gölü: Natron

Tanzanya’nın kuzeyinde bulunan bu göl, ona dokunan her şeyi yakacak kadar sert bir yapıya sahipt…

Jet Lag (Jet Gecikmesi): Belirtileri ve Önleme Yolları

Jet Lag Nedir Jet lag, vücudun doğal saati ve alışık olduğu ritim farklı saat dilimlerine sey…

Kutup İklimi Nedir? Özellikleri ve Bitki Örtüsü

Kutup iklimi, Kuzey ve Güney Kutuplarını ve çevrelerindeki alanları kapsayan bölgelerin iklim öz…

Step İklimi (Bozkır) Özellikleri: Bitki Örtüsü ve Dağılımı

Step İklimi, ılıman ve sıcak kuşakların denizden uzak, iç kara bölgelerinde görülür. Orta Avrupa…

İntiharıyla Meşhur: Golden Gate Köprüsü İnşa Süreci Hakkında Bilgiler

İntiharlarıyla meşhur olan Golden Gate Köprüsü (dünyanın en çok intihar edilen yerlerinden biri)…

Japon Eğitim Sisteminde Diğer Ülkelere Göre Farklı Olan 6 Şey

Japonya’da okul, hayat için oldukça önemli bir basamak olarak kabul ediliyor. Yılda tam 210 gün …

Irk ve Etnisite Arasındaki Fark Nedir?

Irk ve etnisite genetik olarak var olmayan, ancak hala insan deneyimini etkileyen kavramlardır. …

Copy link
Powered by Social Snap