Demokritos: Kimdir, Hayatı ve Atomculuk

Mayıs 26, 2021

Demokritos Kimdir

Demokritos (Democritus olarak da biliniyor) kısaca, genç yaşında geniş çapta seyahat eden, bir felsefe oluşturan ve evrenin nasıl çalıştığına dair ileriye dönük bazı fikirler geliştiren sokrat öncesi bir Yunan filozofudurPlato ve Aristo’nun bir rakibi olarak tanınıyordu. 

Temel Çıkarımlar: Demokritos

 • Yunan Atomizm filozofu, Gülen Filozof 
 • Doğum: MÖ 460, Abdera, Trakya
 • Ebeveynler: Hegesistratus (veya Damasippus veya Athenocritus)
 • Ölüm: 361, Atina
 • Eğitim: Kendi kendine eğitimli
 • Eserleri: “Küçük Dünya Düzeni”, mevcut olmayan en az 70 diğer eser
 • Sözleri: “Yabancı bir ülkede yaşam kendi kendine yetmeyi öğretir, çünkü ekmek ve bir saman yatağı açlık ve yorgunluğun en tatlı tedavisidir.”

Demokritos’un Hayatı

Demokritos, Hegesistratus (veya Damasippus veya Athenocritus – kaynaklara göre değişir) adında zengin, iyi bağlantıları olan bir adamın oğlu olarak yaklaşık MÖ 460 yılında doğdu. Doğumunun Pers kralı Xerxes’in ordusu 480 yılında Yunanistan’ı fethetmek üzereyken olduğu düşünülüyor

Babası öldüğünde, Demokritos mirasını aldı ve onu uzak diyarlara seyahat ederek, bilgi için neredeyse bitmeyen susuzluğunu gidererek geçirdi. Asya’nın büyük bölümünü gezdi, Mısır’da geometri okudu, Keldanilerden bir şeyler öğrenmek için Kızıldeniz ve Pers bölgelerine gitti.  

Eve döndükten sonra, Yunan filozoflarının çoğuyla tanışarak Leucippus (MÖ 370’de öldü), Hipokrat (460–377) ve Anaxagoras (MÖ 510–428 ) gibi diğer pre-Sokratik düşünürlerle arkadaş oldu. Matematikten etiğe, müziğe ve doğa bilimlerine kadar her konuda yazdığı düzinelerce denemesinin hiçbiri günümüze kadar gelmemiş olsa da, çalışmalarının parçaları ve ikinci el raporları günümüze kadar ulaşabildi.

Epikürcü Felsefesi

Demokritos, kısmen hayattan zevk aldığı ve epikurosan bir yaşam tarzı izlediği için Gülen Filozof olarak biliniyordu. Neşeli bir öğretmen ve birçok şeyin yazarıydı. Hatip Cicero’nun (MÖ 106–43) hayran olduğu güçlü bir İon lehçesi ve üslubuyla yazdı. Yazısı, Platon’a benziyordu ve bu Platon’u memnun etmedi.

Altta yatan etik doğası gereği, yaşamaya değer bir yaşamın zevk aldığına ve birçok insanın uzun bir yaşamı arzuladığına ancak bundan zevk almadığına, çünkü tüm zevkin ölüm korkusunun gölgesinde olduğuna inanıyordu.

Demokritos İle Atomculuk ve Atom Modelleri

Filozof Leucippus ile birlikte Demokritos, antik atomizm teorisini kurmasıyla tanınır. Bu filozoflar, dünyadaki değişimlerin nasıl ortaya çıktığını, yaşam nerede ve nasıl ortaya çıktığını açıklamanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. 

Democritus ve Leucippus, tüm evrenin atomlardan ve boşluklardan oluştuğunu savundu. Atomların yok edilemez, kalite bakımından homojen ve aralarındaki boşluklarda hareket eden temel parçacıklar olduğunu söylediler. Atomlar şekil ve büyüklükleri bakımından sonsuz değişkendir ve var olan her şey atom kümelerinden oluşur. Tüm yaratılış veya oluşum, atomların bir araya gelmesinden, çarpışmasından ve kümelenmesinden kaynaklanır ve tüm bozulma, sonunda kümelerin parçalanmasından kaynaklanır. Democritus ve Leucippus’a göre güneş ve aydan ruha kadar her şey atomlardan oluşur. Ayrıca, Samanyolu dediğimiz gök cisiminin aslında uzak yıldızların ışığından oluştuğunu fark eden ilk filozoftu.

Algı 

Demokritos, içinde atomların bulunduğu böyle bir dünyada algının nasıl oluştuğuyla son derece ilgileniyordu ve görünür görüntülerin nesnelerden katmanların soyulmasıyla yaratıldığı sonucuna vardı. İnsan gözü bu tür katmanları algılayabilen ve bilgiyi kişiye iletebilen bir organdır. Algı kavramlarını keşfetmek için Demokritos’un hayvanları parçalara ayırdığı ve aynı şeyi insanlara yapmakla (görünüşe göre yanlış bir şekilde) suçlandığı söylenir.

Ayrıca, farklı tat duyumlarının farklı şekilli atomların ürünü olduğunu düşündü: bazı atomlar dili yırtıp acı bir tat yaratırken, diğerleri pürüzsüz ve tatlılık yaratıyor. 

Ancak, algıdan kazanılan bilginin kusurlu olduğuna inanıyordu ve gerçek bilgiyi elde etmek için kişinin dış dünyadan yanlış izlenimlerden kaçınmak ve bir nedensellik ve anlam keşfetmek için zekayı kullanması gerektiğine inanıyordu. Demokritos ve Leucippus’a göre düşünce süreçleri de bu atomistik etkilerin bir sonucudur.

Ölüm ve Miras

Demokritos’un çok uzun bir yaşam sürdüğü söyleniyor, bazı kaynaklara göre Atina’da öldüğünde 109 yaşında olduğunu söyleniyor. Yoksulluk ve körlük içinde öldü ama çok saygı görüyordu. Tarihçi Diogenes Laertius (MS 180-240) Demokritos’un bir biyografisini yazdı, ancak bugün sadece kitaptan geriye kalan parçalar hayatta kaldı. 

Kaynaklar ve İleri Okuma

 • Berryman, Sylvia. “Democritus.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed. Zalta, Edward N. Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016. 
 • Chitwood, Ava. “Death by Philosophy: The Biographical Tradition in the Life and Death of the Archaic Philosophers Empedocles, Heraclitus, and Democritus.” Ann Arbor: Michigan University Press, 2004. 
 • Luthy, Christoph. “The Fourfold Democritus on the Stage of Early Modern Science.” Isis 91.3 (2000): 443–79.
 • Rudolph, Kelli. “Democritus’ Ophthalmology.” The Classical Quarterly 62.2 (2012): 496–501.
 • Smith, William, and G.E. Marindon, eds. “Democritus.” A Classical Dictionary of Greek and Roman Biography, Mythology, and Geography. London: John Murray, 1904.
 • Stewart, Zeph. “Democritus and the Cynics.” Harvard Studies in Classical Philology 63 (1958): 179–91.
 • Warren, J. I. “Democritus, the Epicureans, Death, and Dying.” The Classical Quarterly 52.1 (2002): 193–206.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Biyografi

20. Yüzyılın En İyi Psikanalisti: Erich Fromm Kimdir?

Sevme Sanatı dahil birçok kitabı ve sözleriyle 20. yüzyılın en popüler sosyologlarından biri ola…

Nikola Tesla Kimdir? Hayatı, İcatları ve Sözleri

Nikola Tesla, günümüzde dünya genelinde kullanılan bir elektrik sistemi olan alternatif akım ele…

İlk Yazılımcı Ada Lovelace Kimdir: Hayatı ve Çalışmaları

Dönemin ünlü şairlerinden Lord Byron’un kızı olan İngiliz matematikçi Ada Lovelace, 1800’lerin o…

Nikolas Kopernik Kimdir? Hayatı ve Buluşları

Nikolas Kopernik (Nicolaus Copernicus), hayatı boyunca yaptığı çalışmalar ve buluşları sebebiyle…

Carl Sagan Kimdir: Cosmos, Soluk Mavi Nokta, Kitapları ve Sözleri

Carl Sagan; Cosmos belgeselinin hem yazarı hem sunucusu, Soluk Mavi Nokta’nın arkasındaki beyin,…

Asrın Dahisi: Stephen William Hawking Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları

Stephen Hawking, kara delikler ve görelilik üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan bir bilim insa…

Desmond T. Doss: 2. Dünya Savaşının Ünlü Ordu Doktoru

Desmond Doss 7 Şubat 1919’da Lynchburg, Virginia’da William ve Bertha Doss’un oğlu olarak dünyay…

Enrico Fermi: Nükleer Çağın Mimarı

Enrico Fermi, 1901 yılının Eylül ayında Roma’da dünyaya geldi. Çocukluk döneminde kardeşiyle bir…

Kral (VIII) 8. Henry ve Benzersiz Hayat Hikayesi

İngiltere kralı 8. Henry (veya VIII. Henry), altı kez evlendi ve ülkesini Protestan bir ulus hal…

J. Robert Oppenheimer: Atom Bombasının Babası

J. Robert Oppenheimer, İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahı geliştiren program olan,…

Copy link
Powered by Social Snap