ATP: Nedir, Sentezi ve Görevi

Mayıs 23, 2021
ATP: Nedir, Sentezi ve Görevi

ATP olarak da bilinen adenozin trifosfat, hücreler içinde enerji taşıyan bir moleküldür. Hücrenin ana enerji birimidir ve fotofosforilasyon (ışıktan enerji kullanarak bir moleküle bir fosfat grubu eklenmesi), hücresel solunum ve fermantasyon işlemlerinin son ürünü olarak oluşur.

ATP’nin Yapısı

ATP’ nedir? Molekül Yapısı

Bu, ATP’nin yapısal bir diyagramıdır. Adenozin molekülü (kendisi de adenin ve bir riboz şekerinden oluşur) ve üç fosfat grubundan oluşur. Suda çözünür ve üç fosfat grubunu birbirine bağlayan iki fosfoanhidrit bağına sahip olduğu için yüksek enerji içeriğine sahiptir.

ATP Ne İşe Yarar? Nasıl Elde Edilir?

Enerji kaynağı

ATP, tüm hücresel aktiviteler için kullanılan ana enerji kaynağı ve taşıyıcısıdır. ATP hidrolize edildiğinde ve adenozin difosfata (ADP) dönüştürüldüğünde enerji elde edilir. Bir fosfat grubunun çıkarılması, standart koşullar altında mol başına 7,3 kilokalori veya mol başına 30,6 kilojoule’lük enerji açığa çıkarır. Bu enerji, hücre içinde meydana gelen tüm reaksiyonlaraın gerçekleşmesi için kullanılır. ADP, ATP’ye geri dönüştürülebilir, böylece enerji diğer hücresel reaksiyonlar için kullanılabilir.

ATP üretimi birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Fotofosforilasyon, bitkilere ve siyanobakterilere özgü bir yöntemdir. Güneş ışığından gelen enerjiyi kullanarak ADP’den ATP’nin oluşturulmasıdır, bu işlem fotosentez sırasında gerçekleşir. ATP ayrıca bir hücrenin mitokondrilerindeki hücresel solunum sürecinden de oluşabilir. Bu, oksijen gerektiren aerobik solunum veya gerektirmeyen anaerobik solunum yoluyla olabilir. Aerobik solunum, glikoz ve oksijenden ATP (karbondioksit ve su ile birlikte) üretir. Anaerobik solunum ise oksijen dışındaki kimyasalları kullanır ve bu işlem öncelikle anaerobik ortamlarda yaşayan arkeler ve bakteriler tarafından kullanılır. Fermantasyon, oksijen gerektirmeyen ATP üretmenin başka bir yoludur; elektron taşıma zinciri kullanmadığı için anaerobik solunumdan farklıdır. Maya ve bakteriler, ATP üretmek için fermantasyonu kullanan organizmalara birer örnektir.

Sinyal İletimi Atp Nedir

ATP, hücre iletişimi için kullanılan bir sinyal molekülüdür ve ana görevlerinden biri sinyal iletimini sağlamaktır.

DNA Sentezi

Nükleobaz adeninler, ATP’den oluşan ve doğrudan RNA’ya yerleştirilen bir molekül olan adenozinin bir parçasıdır. RNA, sitozin, guanin ve urasildeki diğer nükleobazlar benzer şekilde oluşurlar. Adenin de DNA’da bulunur ve birleşimi çok benzerdir. Ancak ATP, bir DNA zincirinin parçası olmadan önce deoksiadenozin trifosfat (dATP) formuna dönüştürülür.

ATP, ADP, AMP, cAMP

Diğer moleküller de ATP ile ilgilidir ve adenozin difosfat (ADP), adenozin monofosfat (AMP) ve siklik adenozin monofosfat (cAMP) gibi benzer isimlere sahiptir. Karışıklığı önlemek için bu moleküller arasındaki bazı farklılıkları bilmek önemlidir.

ADP

Zaman zaman farklı isimlerle anılsa da genel olarak adenozin difosfat (ADP) olarak bildiğimiz bu molekül, ATP’den farklıdır çünkü iki fosfat grubuna sahiptir. ATP, bir fosfat grubunun bağının kesilmesi ile ADP haline gelir ve bu reaksiyon enerji açığa çıkarır. ADP’nin kendisi ise AMP’den oluşur. Hücresel solunum sırasında ADP ve ATP arasındaki döngü, hücrelere hücresel aktiviteleri gerçekleştirmek için gereken enerjiyi verir.

AMP

Adenozin monofosfat (AMP) ise yalnızca bir fosfat grubuna sahiptir. Bu molekül RNA’da bulunur ve genetik kodun bir parçası olan adenin içerir. İki ADP molekülünden ATP ile birlikte veya ATP’nin hidrolizi ile üretilebilir. Ayrıca RNA parçalandığında da oluşur, idrarın bir bileşeni olan ürik aside dönüştürülerek mesane yoluyla atılabilir.

cAMP

Siklik adenozin monofosfat (cAMP), ATP’den türetilir, sinyal iletimi ve belirli protein kinazları aktive etmek için kullanılan başka bir habercidir. AMP’ye bölünebilir. Bakterilerde metabolizmada ciddi bir rol üstlenir. Bir bakteri hücresi yeterli enerji üretemediğinde (örneğin, yetersiz glikoz seviyesi mevcutsa), bakteride yüksek cAMP seviyesi ortaya çıkar, bu da glikoz dışındaki enerji kaynaklarını kullanan genleri açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Daha Fazla Bilim

Bir Rus Bilim İnsanı 3.5 Milyon Yıllık Bakteriyi Kendine Enjekte Etti

İnsanlar, antik çağlardan beri efsanelere konu olan gençlik iksirini arıyor. Böyle bir şey var m…

Transkripsiyon ve Translasyon: Genel Bir Bakış

Translasyon kısaca, DNA’dan geçen bilgiyi haberci RNA olarak alıp peptit bağları ile birbirine b…

Didymium (Didimyum) Element Midir? İşte Tüm Gerçekler

Didymium Nedir? Eğer olurda herhangi bir konuşma esnasında didymium, coronium veya dilityum …

Nükleik Asitler: Nedir, Sentezi ve Çeşitleri

Nükleik Asitler Nedir? Nükleik asitler ve özellikle DNA, yaşamın devamlılığı için anahtar mak…

Uçaklar Nasıl Uçar? Bernoulli İlkesiyle Tanışın!

Tonlarca ağırlığa sahip bir uçak nasıl uçar hiç düşündünüz mü? Cevap basit aslında; uçaklar, hav…

Adem Elması Nedir, Ne İşe Yarar?

Bilimsel adı larinks tümseğidir ancak halk arasında “Adem Elması’” olarak tanınır. Boyundaki tir…

Genetiği Değiştirilmiş Bir Balık Yer Misin?

Vahşi nehirlerin en güzel ürünlerinden olan somon balıklarının genetikleriyle küçük oynamalar ya…

Mutasyon Nedir? Örnekleri, Çeşitleri ve Nedenleri

Mutasyonlar nedir, çeşitleri ve nedenleri nelerdir gibi çok az bilinen ve sıkıcı bir konuyu sizl…

Aktif Kömür: Nedir, Faydaları ve Kullanım Alanları

Aktif kömür (karbon) günümüzde her yerde ve git gide yaygınlaşıyor. Diş macunları, kozmetik ürün…

Wardenclyffe Tesla Kulesi

1900’e gelindiğinde Tesla, Wardenclyffe kulesinde ve öncesinde yaptığı çığır açan icatları ve “a…

Copy link
Powered by Social Snap